Şatış sürecinin merchandising, instore, ve shopper marketing,  Marka iletişimi sürecinin reklam, event ve medya çalışmaları ile faaliyetlerini BRF Platform’da tek bir çatı altında topluyoruz.
 
İnsanlar ve alışkanlıklar değişiyor. Alışkanlıkların değiştiği yerde pazarlama iletişiminin değişmesi kaçınılmaz.
Bu doğrudan yola çıkarak biz de kendimizi değiştirdik ve bir ENTEGRE İLETİŞİM PLATFORMU oluşturduk.
 
BRF Platform, bünyesindeki medya, reklam, event, retail departmanların da her biri kendi alanında uzman, tecrübe ve stil sahibi profesyonel liderler eşliğinde genç, eğitimli ve dinamik ekiplerle büyük bir sinerjiyle çalışarak başarıya ulaşır.

Her şey briefle başlar.
 
Bir amaca hizmet etmeyen ya da bir ihtiyacı karşılamadan yapılan bir iletişim çalışmasının markaya ancak zararı dokunur. İşte tam bu noktada da devreye brief kavramı girer.
 
Brief, en temelinde müşterinin ve markanın ihtiyacını anlatma biçimidir ve hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Bazen genişletilmeli, bazen fazlalıklarından kurtarılmalı ama asla unutulmamalıdır. İçselleştirilmeli, sahiplenilmeli ve en iyi şekilde cevaplanmalıdır.
 
Biz tüm brieflerinize yani tüm ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde çözüm üretmek için bir platform oluşturduk. Kendi briefimizi fazlalıklarından kurtardık ve yola çıkış nedenimizi asla unutmamak için adımızı BRF koyduk.